Nieuws

Brief aan gemeente over ontwikkelingen in en rondom de wijk 
het bestuur heeft namens de vereniging een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, onze wijkwethouder en de gemeenteraad. Er zijn vele ontwikkelingen in en rondom de wijk, die volgens ons onvoldoende in samenhang bezien worden. We hebben de gemeente opgeroepen samen met de bewoners te werken aan een duidelijke visie op de wijk (en omgeving). U kunt de brief downloaden, zie onderaan deze pagina. Naar aanleiding van deze brief heeft de wijkwethouder dhr. Iedema met de voorzitter gesproken. Het antwoord van de gemeente kunt u eveneens hieronder downloaden.

Entree
voor actuele informatie zie de update op de pagina Bouwen & projecten

Afvalbeleid
Naar aanleiding van vragen van onze leden melden we dat de gemeente nieuw beleid voor het inzamelen van afval in voorbereiding heeft.

In de zomerperiode 2020 vond hierover samenspraak plaats. Het samenspraakverslag kunt u hier downloaden: Samenspraakverslag afvalstoffenverordening

Over het door de raad genomen besluit zal een referendum plaats gaan vinden.

 

Brief over ontwikkelingen in de wijk: Brief aan het College
Antwoord van het college: Antwoord van het college